Bouwcoördinatie

Eén aanspreekpunt vanaf het ontwerp tot de oplevering van uw project! Als bouwcoördinator zorgen we niet alleen voor de volledige opvolging van uw project, door onze samenwerking met mangOstudio staan we reeds vanaf het ontwerp aan de zijde van de bouwheer.
 

meer info over bouwcoördinatie ›

EPB verslaggeving

“Energieprestatie en Binnenklimaat”, afgekort EPB. Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen voldoen. Wij zorgen voor een duidelijke rapportering en opvolging van uw project!
 

meer info over EPB verslaggeving ›

Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf. Als ervaren veiligheidscoördinator type A verzorgen wij de veiligheidscoördinatie op kleine en grote bouwwerven.

meer info over veiligheidscoördinatie › 

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen van nieuwbouwwoningen en ‘ingrijpende energetische renovaties’ die vanaf 01/01/2016 worden ingediend moet een ‘ventilatieverslaggever’ aangesteld worden.
 

meer info over ventilatieverslaggeving ›

Keuring EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen.
 

meer info over keuring EPC ›

Keuring privé riolering

Sinds 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer verplicht. Het doel van de keuring is om een correcte afkoppeling en aansluiting op de openbare riolering te garanderen om zo de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren. 

meer info over keuring privé riolering › 

Plaatsbeschrijvingen

Bij sommige werken kan niet uitgesloten worden dat er plots problemen of barsten optreden in huizen in de buurt van de werken. Met een plaatsbeschrijving worden bestaande structurele gebreken vastgesteld. Het verschil tussen de plaatsbeschrijving voor de werken en de plaatsbeschrijving na de werken maakt het mogelijk eventuele schade aan het gebouw vast te stellen.

meer info over plaatsbeschrijvingen ›

Keuring elektriciteit

De keuring wordt opgelegd door het A.R.E.I. - Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Voor indienststelling van nieuwe elektrische installaties, voor verkoop van een woning, bij een aanzienlijke uitbreiding of wijziging van de installatie of bij een verzwaring van de aansluiting gaat onze keurder na of de installatie conform het A.R.E.I. geplaatst is. 

meer info over keuring elektriciteit ›

Luchtdichtheidsmeting

Met een luchtdichtheidsmeting of "blowerdoortest" wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten. Tijdens de meting kan de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van de woning eenvoudig gecontroleerd worden. Door het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting  kan het E-peil van de woning relatief eenvoudig verlaagd worden.
 

meer info over luchtdichtheidsmetingen ›


Uit onze Blog

Curieuze Neuzen!

Nieuwe website voor mangOstudio

Opening nieuw kantoor!

Jouw BEN-woning