Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatie verslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie). De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. 

Wat kan u als bouwheer verwachten?

Ventilatie voorontwerp (VVO)
Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u als bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect in uw woning wordt voorzien. 

Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)
In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

Ventilatieprestatieverslag (VPV)
Bij de oplevering van de ventilatie installatie dient u een ventilatie prestatie verslag opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever te ontvangen. Dit verslag kan u vergelijken met de ventilatie ontwerp specificaties om te controleren of uw ventilatie installatie voldoet aan de door u gestelde eisen. Dit verslag dient aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die dit nodig heeft om uw EPB-aangifte op te maken.

Wat doet Adviesburo Verbruggen?

Adviesburo Verbruggen treedt op als ventilatiecoördinator en verslaggever ventilatie ontwerp.
Als ventilatiecoördinator zorgen we ervoor dat het nodige dossier aangemaakt wordt bij het BCCA en beheren we de deeltaken die aan de verschillende deelverslaggevers toegewezen worden. 
Als verslaggever ventilatie ontwerp maken we het ventilatievoorontwerp (VVO) en de ventilatie ontwerp specificaties (VOS) op.