Bij sommige werken kan niet uitgesloten worden dat er plots problemen of barsten optreden in huizen in de buurt van de werken. Met een plaatsbeschrijving worden bestaande structurele gebreken vastgesteld. Het verschil tussen de plaatsbeschrijving voor de werken en de plaatsbeschrijving na de werken maakt het mogelijk eventuele schade aan het gebouw vast te stellen.

Het opmaken van een plaatsbeschrijving voor bouwwerken is geen verplichting. Toch is een plaatsbeschrijving een nuttig instrument bij latere discussies. 

Praktisch

Wij stellen vóór aanvang van de werken een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand waarbij alle gebreken (scheuren, barsten, vochtschade,...) vastgesteld worden. De plaatsbeschrijving bevat een volledige fotoreeks met een uitgebreide beschrijving. Alle betrokken partijen ontvangen de plaatsbeschrijving via aangetekend schrijven. Indien noodzakelijk kan, na elke fase van het bouwproject opnieuw een plaatsbeschrijving uitgevoerd worden.