Met een luchtdichtheidsmeting wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten. Tijdens de meting kan de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van de woning eenvoudig gecontroleerd worden. Grote luchtlekken kunnen opgespoord en eventueel nog verholpen worden. 

Een luchtdichtheidsmeting is geen verplichting maar is een relatief goedkope manier om voor een verlaging van het E-peil te zorgen.

Bovendien wordt door het luchtdicht bouwen:

  • Het warmteverlies verminderd
  • De koellast bij warme temperaturen verminderd
  • De brandweerstand verbeterd
  • De luchtstromen van het ventilatiesysteem beheerst
  • Het comfort verhoogt door het vermijden van een tochtgevoel
  • Structurele problemen vermeden

Onze luchtdichtheidsmetingen zijn conform STS-P 71-3 'Luchtdichtheid van gebouwen - luchtdichtheidsmeting'

Praktisch

Eens de woning afgewerkt is kan de luchtdichtheidsmeting uitgevoerd worden. Vóor de meting worden alle ventilatieopeningen afgesloten, alle binnendeuren geopend en wordt de ventilator in de deuropening geplaatst. De woning wordt vervolgens in onder- en overdruk geplaatst. Op deze manier kan het gemiddelde lekdebiet gemeten worden. Na de meting ontvangt u een conformiteitsverklaring, deze kan gebruikt worden door de EPB-verslaggever.