Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN). Indien u dit wenst zorgen wij ervoor dat uw project vandaag reeds voldoet aan de BEN-eisen van 2021. 

Praktisch

Adviesburo Verbruggen staat tijdens het volledige bouwtraject aan de zijde van de bouwheer.

Wij maken in ontwerpfase een gedetailleerd en duidelijk rapport op met verschillende simulaties en de nodige adviezen. De bouwheer beschikt hiermee over alle informatie om beslissingen te nemen inzake isolatie, ventilatie en verwarming. 

Tijdens de uitvoering van de werken worden er regelmatig wijzigingen gemaakt ten opzichte van het originele ontwerp of zijn bepaalde materialen of technieken nog niet met zekerheid gekend. Wij staan in deze fase steeds ter beschikking voor architect en bouwheer voor het uitvoeren van de nodige simulaties.

Na oplevering verzamelen we alle gegevens en dienen we de EPB-aangifte in volgens de as-build situatie.