Een keuring van een huishoudelijke elektrische installatie is verplicht bij:

  • De indienststelling van een nieuwe installatie
  • Een aanzienlijke uitbreiding van de installatie
  • Een belangrijke wijziging van de installatie
  • De verkoop van een woning met bouwjaar vóór 1981
  • Een verzwaring van de aansluiting

De keuring wordt opgelegd door het A.R.E.I. - Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Praktisch

Vóór de keuring kan plaatsvinden heeft u een eendraadschema en een situatieplan van de installatie nodig (in drievoud). 

Tijdens de keuring dient de volledige elektrische installatie bereikbaar te zijn. De keurder komt ter plaatse en gaat na of de installatie conform het A.R.E.I. is uitgevoerd. Hij kijkt het eendraadschema en het situatieplan na en vergelijkt ze met de reële toestand. De differentieelschakelaars worden getest en er wordt een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting uitgevoerd. 

Na de controle en de goedkeuring ontvangt u het conformiteitsattest.